Schoolgids

In de schoolgids schetsen wij een beeld van onze school. U krijgt een idee van dat wat wij belangrijk vinden en wat wij onze leerlingen meegeven.
Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. In het schoolplan staan onder andere de analyse van de school, de visie en de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2022. Dit plan ligt ter inzage in de school voor belangstellende ouders.