Schoolkalender, vrijdagen kleuters en vakanties

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.
Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.

Schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie:         20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie:           22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 februari 2019 t/m   3 maart 2019   
Meivakantie:              19 april 2019 t/m 5 mei 2019
Zomervakantie:        20 juli 2019 t/m 1 september 2019

vrije dagen 2018-2019
Goede vrijdag        : 19-04-2019 (is gelijk begin van de meivakantie)
2e paasdag               : 22-04-2019 (valt dit schooljaar in de meivakantie)
Hemelvaartsdag   : 30-05-2019 en de dag erna 31-5-2019 ook vrij
2e pinksterdag       : 10-06-2019
 
De kleuters hebben WEL school op de volgende vrijdagen :

2018
14 en 28 september
19 oktober
16 en 30 november
14 december
2019
25 januari
15 februari
8 en 29 maart
12 april
24 mei
14 en 28 juni
12 en 19 juli