Ouderportaal van Basisonline

De communicatie met de school verloopt via het ouderportaal van Basisonline.

Door middel van dit ouderportaal ontvangt u nieuwsbrieven en het nieuws uit de groepen. Op het moment dat uw kind naar schoolgaat wordt u gevraagd een app van Basisonline te activeren met een zelfgekozen inlogcode en wachtwoord.