Kerk, school & gezin

Elk jaar wordt er een themaweek Kerk School & Gezin gepland.

Aan de hand van een centraal gekozen thema wordt er in die week een drietal Bijbelverhalen verteld en per bouw een themalied aangeleerd. Aan elke school wordt een plaatselijke predikant gekoppeld die in die week de school bezoekt.

De themaweek wordt afgesloten op de zondag er na in de plaatselijke kerken. We steven er naar dat zoveel mogelijk kinderen en hun ouders de kerk bezoeken van de predikant die de school bezocht heeft.