Ondersteuningsprofiel

Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden.
Onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht. Wij nodigen u uit om het schoolondersteuningsprofiel te lezen. Dit kan bij ons op elke school.

het ondersteuningsprofiel: klik hier