Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. De VPCO-scholen nemen deel aan het samenwerkingsverband Zeeluwe en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Als school hebben we op het moment dat u een leerling aanmeldt bij de school de zogenaamde zorgplicht. Dat houdt in dat een leerling ongeacht welke beperking in de school moet worden opgevangen. Als het voor de school niet mogelijk is een dergelijke leerling voldoende deskundig te begeleiden zal er door de school naar een andere school worden gezocht die de gevraagde deskundigheid wel heeft. Wel heeft de school middelen om extra zorg in te kopen om een leerling met extra zorgbehoefte te kunnen begeleiden. 
 
We zullen vervolgens met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Daarbij verkennen we met elkaar de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school. Als blijkt dat we uw kind die passende hulp kunnen bieden, die het bij het volgen van onderwijs nodig heeft, wordt er samen met de ouders een handelingsplan gemaakt met ondersteuning van het speciaal onderwijs.