Visie op leren

Leren is voor ons een breed begrip. Kinderen voor hun leven laten leren gaat verder dan taal en rekenen.
Kinderen leren omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen leren. Dit is het uitgangspunt voor onze lessen, die daarom betekenisvol en interactief moeten zijn. We bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven. Dat kan zijn door lessen zelfstandig te maken of met anderen samen. Dat kan zijn door creatief te verwerken of een presentatie voor te bereiden. Dat kan zijn door een digibord-les te volgen of er samen op uit te trekken. Voor alles geldt: het kind zelf is eigenaar van zijn of haar ontwikkeling. Ook leerkrachten leren, we leren van en met elkaar. Ook zij hebben een verschillende leerstijl; we proberen aan die diversiteit tegemoet te komen door teamleren op verschillende manieren vorm te geven. Er zijn teamscholingsdagen binnen de school, maar ook binnen de drie scholen van de VPCO.  Teamleden kunnen individuele scholing of cursussen volgen buiten de school. Verder zijn we erop gericht relevante vakliteratuur bij te houden.