Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht dóet ertoe! We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Belangrijke pedagogische punten zijn:
 oog hebben voor het individu
  • een open houding
  • wederzijds respect 
  • een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.
 Bovenstaande geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar ook voor onze omgang met ouders en met elkaar in het team. De open houding en wederzijds respect zijn essentieel bij het geven en ontvangen van feedback, alleen dan kan het ons vooruit helpen.
We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en spreken die uit. Ook dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar evenzo voor het team.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
We betrekken de leerlingen actief bij het onderwijs en geven instructie van hoge kwaliteit.
We komen tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De leerstof, de lengte en inhoud van de instructie, de verwerking en materialen passen bij wat een kind nodig heeft. We hanteren gevarieerde werkvormen. Zo activeren we kinderen en komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen. We creëren een prikkelende leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen spelen (gr 1 t/m 3) en onderzoeken (gr 4 t/m 8) en antwoorden kunnen vinden op hun eigen leervragen.