Werken vanuit missie en visie

Onze slogan is: 'een goede basis bouw je samen'.

Wij denken dat elk kind graag het volgende beaamt: "Ik wil zo dichtbij mogelijk geholpen worden, zo mogelijk binnen mijn eigen school, zodat ik kan blijven deelnemen aan mijn eigen sociale omgeving." Het is daarom van groot belang dat we vanuit deze gedachte als team, als ouders, als externen maximaal samen werken om dit voor alle kinderen mogelijk te maken.