Privacy en veiligheid

De privacy van leerlingen en medewerkers en de veiligheid van onze netwerken zijn belangrijk.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de norm waaraan VPCO wil voldoen.
Soms liggen de zwakke schakels bij leveranciers. Continu wordt aan verbetering gewerkt, waarbij de PO-raad en Kennisnet i.s.m. de overheid het onderwijs ondersteunen.
Soms liggen de zwakke schakels in de school. We werken aan bewustmaking van verantwoordelijkheden en verbetering van houding van medewerkers en leerlingen. 
Sinds 2015 is Heutink onze netwerkbeheerder. Zij bewaakt dat de netwerken up-to-date zijn.