Overblijven

Overblijven 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben wij een continurooster. De kinderen eten met de leerkracht in eigen groep.