Visie en missie

Missie
De missie van onze school luidt:
'Een goede basis bouw je samen'
 
Visie
Bij het verlaten van onze basisschool is het belangrijk dat de kinderen zich voldoende kennis en vaardigheden hebben eigengemaakt om een voor hen geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen.
We geven de kinderen kennis en vaardigheden mee en ze leren met elkaar om te gaan op een manier die door onze Heer, Jezus Christus is voorgedaan. Vriendschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid naar elkaar zijn daarbij basale thema's. Daarbij mogen de kinderen zich gedragen weten in en omgeven weten door de alles omvattende liefde van God.
We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de als volgt omschreven wens van kinderen: "Ik wil zo dichtbij mogelijk geholpen worden, zo mogelijk binnen mijn eigen school, zodat ik kan blijven deelnemen aan mijn eigen sociale omgeving."
Met eigen gaven en talenten mag het kind zich op eigen niveau ontplooien tot een zelfstandige jongere.