klachtenregeling

Landelijke Klachtencommissie permanente leerlingenzorg van de Besturenraad:

Klachtencommissie        Postbus 907                2270 AX  Harderwijk           06-40387153