vertrouwensinspecteur

Vertrouwenspersoon/verpleegkundige:

Mevr. M. Boeting-Kruiswijk        Lorentzstraat 33        3840 AA  Harderwijk            06-40387153

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs:

0900 – 1113111