ontruimingsplan

De school kent een ontruimingsplan met taakverdelingen onder de leerkrachten. Hierbij staat de veiligheid voorop. Elk jaar oefent de school hoe er gehandeld moet worden wanneer het ontruimingssignaal klinkt. Alle groepen verlaten de school via een eigen route en verzamelen zich dan zo spoedig mogelijk op het plein achter het voetbalveld. Daar worden de kinderen geteld en afgemeld. Ze staan de hulpdiensten niet in de weg. PCB Hoef beschikt over voldoende BHV-ers, die jaarlijks een herhalingscursus volgen.  Naast veiligheid is vooral preventie belangrijk.