toezicht op het plein

Tijdens het spelen is er toezicht op het plein. Er is een kwartier voor schooltijd, in de ochtendpauze, en een kwartier voor de middagschooltijd pleinwacht. Ook na schooltijd is er gelegenheid voor de kinderen op het schoolplein te spelen tot de tweede bel. Deze gaat binnen 15 minuten na schooltijd. Dan moeten alle kinderen naar huis.