zendingsgeld

Op maandagmorgen wordt er zendingsgeld ingezameld. Een groot deel gaat naar een tweetal kinderen, die geadopteerd zijn door de Stichting Woord en Daad. Het overige is bestemd voor speciale actuele acties. Daarvan wordt u in de schoolkrant op de hoogte gehouden.