verlof

Vrij vragen

Uw kind is vanaf zijn vijfde leerjaar verplicht om naar school te gaan. De school vermeldt ongeoorloofd verzuim. De gemeente zorgt dat de leerplicht wordt nagekomen.

Vrij vragen doet u bij M. Broekhuizen. Die mag vrijgeven voor verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, begrafenis, jubilea en wettelijke verplichtingen, maar niet meer dan tien dagen per schooljaar. Voor vakantie mag geen vrij worden gegeven. Met ingang van dit schooljaar zal er in het geval van aanvraag voor weekenden en vakanties melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar. Verlof dient u schriftelijk en tijdig (een maand van tevoren) aan te vragen d.m.v. op school aanwezige formulieren.

Vakantie

Er zijn ouders die door hun beroep niet binnen de zomervakantie met hun gezin op vakantie kunnen.

Met de nodige formaliteiten mag de school een dergelijk gezin ontheffing verlenen. Dit mag maar eenmaal per jaar en voor ten hoogste tien schooldagen. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar. Dit moet twee maanden van tevoren worden overlegd en aangevraagd. Het formulier is van de site te downloaden.