ziekte leerkracht

Wanneer een van de collega’s ziek is wordt er eerst gekeken of we dit met elkaar kunnen opvangen door één van de aan de school verbonden part-timers de les te laten waarnemen. Wanneer dat niet lukt zal er naar een vervanger worden gezocht.

Indien dit geen uitkomst biedt, zal naar vervanging worden gezocht. In het uiterste geval zal een klas worden samengevoegd. Hoewel dit laatste natuurlijk een extra belasting is voor de betreffende leerkrachten.