ziekte leerling

Ziektemelding

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch doorgeven. Is een kind bij het begin van de les afwezig en is de leerkracht niet op de hoogte, dan informeren we bij eventuele broertjes of zusjes of die iets weten. Als zij niet op de hoogte zijn of als u kind de enige op school is, dan kunt u een telefoontje verwachten. U begrijpt, dat dit niet ideaal is, omdat de les dan onderbroken moet worden.

Besmettelijke ziekte

Is er sprake van een besmettelijke ziekte, dan is het van belang dat de school hiervan weet. Zo kunnen we andere ouders informeren en/of noodzakelijke maatregelen nemen. De meeste besmettelijke ziekten melden we aan de GGD. Op school is er een map aan-wezig, waarin staat wanneer een kind met een bepaalde ziekte weer naar school kan.

U kunt het natuurlijk altijd beter aan uw arts vragen.

Ook in geval van hoofdluis willen we graag op de hoogte gebracht worden.

Overige ziekten

Het is vanzelfsprekend dat u de school op de hoogte brengt van ernstige ziekten om de nodige maatregelen te kunnen treffen. Desgewenst zal er vertrouwelijk met deze informatie worden omgegaan.

Langdurig ziek

Wanneer uw kind langdurig ziek is (langer dan 1 week), dan is het raadzaam contact met de leerkracht op te nemen om onnodige achterstand te voorkomen. Vaak zal de leerkracht zelf al informeren. Mocht u denken, dat het voor het kind goed zou zijn eerder weer wat schoolwerk te krijgen, neem dan contact op met de betreffende leerkracht.