ouderhulp

Leesouders

Om de kinderen veel leesoefening te geven, helpen ouders ons bij het opstarten van het weekprogramma op dinsdagochtend. De kinderen lezen in groepjes van maximaal 4 kinderen. Deze groepjes zijn ingedeeld op leesniveau. Daartoe worden kinderen 3 keer per jaar getoetst door middel van leeskaarten (AVI). Zoveel mogelijk worden leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar in de groep gezet. Bij de indeling in groepjes houden we de leerlingen zoveel mogelijk bij kinderen van hun eigen klas. Groepen met een laag niveau krijgen een leesbegeleider. Elk jaar worden er nieuwe ouders bij gezocht. Ze worden gevraagd voor een heel jaar op de dinsdagochtend te helpen. Het lezen vindt plaats van 8.30 tot 9.00 uur. De groepen die meedoen zijn groep 4, 5 en 6.
 

Bibliotheekuitleen

We hebben op school een uitgebreide bibliotheek. De uitleen en de boeken worden verzorgd door mevr. Joke Timmer en mevr. Direna Willemsen.
Kinderen van groep 1 en 2 kunnen prentenboeken lenen, die door de juf worden uitgeleend. Deze boeken zijn afkomstig uit de plaatselijke bibliotheek. Leer uw kind genieten van deze leuke en leerzame boeken.


De oversteek

De school ligt aan de Nijkerkerstraat tussen Nijkerk en Putten. Op wisselende tijden is deze weg erg druk. Om veilig over te steken hebben we hulp van oversteekouders. Deze staan 's morgens van 08.15 uur tot 08.30 uur en ‘s middags een kwartier voor schooltijd bij de oversteekplaats aan de Nijkerkerstraat. De taak van de ouders is de
kinderen signaal te geven wanneer het veilig is om over te steken. Om wettelijke redenen is het niet mogelijk verkeer tegen te houden. We mogen wel een oranje jas dragen. Gelukkig zijn er matrixborden aanwezig die automobilisten wijzen op onze overstekende kinderen en een maximum snelheid van 50 kilometer per uur aangeven.
Als u ten zuiden van de Nijkerkerstraat woont, kunt u een telefoontje verwachten om mee te doen aan de grote groep oversteekouders. Vele handen maken licht werk. Wilt u er ook voor zorgen dat de leerlingen niet te vroeg op de oversteekplaats staan.