informatie verstrekking

Rapportage

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis; eind januari en aan het eind van het schooljaar. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen alleen aan het eind van het schooljaar het rapport mee.
U wordt in de gelegenheid gesteld apart met de leerkracht over de ontwikkeling en de resultaten van uw kind(eren)van gedachten te wisselen. Hiervoor nodigen we u vier keer per jaar uit. Dit gebeurt na het eerste en tweede rapport en in de tussenliggende periodes. Zeg maar, ongeveer om de twee maanden. Vooral de besprekingen na de rapportage bevelen we met klem aan, omdat niet alles in rapporten geschreven kan worden.
 

Nieuwsbrieven

Elke twee weken verschijnt er een nieuwsbrief met zaken die voor de komende maand aandacht vragen. Deze ontvangt u zolang uw kinderen op school zitten via het ouderportaal. Nieuw aangemelde ouders en relaties krijgen deze nieuwsbrief via de mail. We willen alle ouders op deze manier zo goed mogelijk informeren over alles wat in en rond de school gebeurt.
 

Communicatie via ouderportaal van Basisonline

Onze school maakt sinds september 2017 gebruik van het ouderportaal van Basisonline om de ouders op de hoogte te stellen van bijzonderheden. Ook foto's en andere nieuwsberichten worden via het ouderportaal gedeeld. Als uw kind op onze school begint, krijgt u als ouders een Token mee om een account aan te kunnen maken.