Medezeggenschapsraad

Ouderleden:
Dhr. Stefan Poldervaart (voorzitter) en mw. Hendriette Bouw
Personeelsleden:
Mw. Evelien Groeneveld en Mw. Inke van Brummelen

Vertegenwoordiging in de GMR: 
Namens de leerkrachten: Mw. Evelien Groeneveld en namens de ouders: vacant