Medezeggenschapsraad

Ouderleden:
Dhr. Jasper Aalten (voorzitter) en Dhr. Jan Timmer

Personeelsleden:
Mw. Evelien Groeneveld en Mw. Eva Arendsen

Vertegenwoordiging in de GMR: 
Namens de leerkrachten: Mw. Evelien Groeneveld en namens de ouders: Dhr. Jan Timmer

Heeft u zelf nog zaken die in de MR besproken kunnen worden? In de nieuwsbrief voorafgaand aan de MR-vergadering ziet u hoe u dat kunt doen.