leerlingvolgsysteem

Leerling volgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is een manier om de vorderingen van leerlingen te signaleren en te verdelen in:

•             A: zeer goed

•             B: ruim voldoende,

•             C: rond of onder het gemiddelde

•             D: onvoldoende

•             E: zwak

Enkele E-leerlingen zullen hulp buiten de groep ondersteuning krijgen. Dat zijn leerlingen die een eigen leerroute volgen.

Dit systeem is ingevoerd voor de onderdelen: Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Spelling, Rekenen, Taal voor Kleuters en Rekenen voor kleuters.