samenwerking zorg in de regio

Centrum voor Jeugd en Gezin Putten    

 

Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden.

De verpleegkundigen en de jeugdarts van de GGD en de medewerkers van Buurtzorg Jong zijn een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen.

 

1. GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19-jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken (de schoolonderzoeken) en vaccinaties van kinderen, maar ook door ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7.

Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/taal, groei of puberteit.  Dan kunt u contact opnemen met de GGD.

 

Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers:

Jeugdarts:                          Linda Visser

Assistente:                         Erna Lijkendijk

Verpleegkundige:           Mathilde Pelder

Logopedist:                        Paula Groen

    

GGD Noord-  en Oost-Gelderland

Postbus 46, 3840 AA Harderwijk

Tel.: 088 4433000

Oosteinde 17, Harderwijk

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl

 

 

 

 

2. Buurtzorg Jong Putten

Buurtzorg Jong richt zich op het ondersteunen van gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen de 0-23 jaar.

Er kunnen omstandigheden zijn in een gezin die de dagelijkse zorg voor kinderen extra moeilijk maken, zoals een (chronische) ziekte, gedragsproblematiek van een kind, problemen op school, jong moeder worden/zijn, financiële problemen, een overleden ouder, gescheiden ouders, huilbaby’s, problemen met overgewicht of pesten.

Buurtzorg Jong biedt hulp en ondersteuning op een breed terrein en doet wat nodig is zodat de kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Het kan gaan om preventie, gezondheid, opvoedingsondersteuning en begeleiding van het gezin. Zij helpen ook bij allerlei praktische zaken zoals het op orde brengen van de financiën, structuur aanbrengen thuis en het omgaan met instanties.

Naam en contactgegevens van de Buurtzorg Jong medewerkers:

Aart-Jan Wijnbergen

Telefoon: 06- 512535736

putten@bzjong.nl

 

Buurtzorg Jong is gevestigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Engweg 8.

 

3. CJG - Zorg Advies Team 12-

Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen maar geeft vooral ook advies aan ouders en leerkrachten met als doel dat het kind een gezonde ontwikkeling doormaakt binnen de basisschool en in de thuissituatie. De intern begeleider kan een beroep doen op professionals die actief zijn in Centrum voor Jeugd en Gezin in Putten.

 

4. De verwijsindex

Onze school maakt gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs en medewerkers van de GGD) een signaal kunnen afgeven wanneer zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind tussen 0 en 23 jaar.

Het systeem koppelt de betrokkenen aan elkaar door uitwisseling van telefoonnummer en email-adres, met als doel een goede samenwerking van hupverleners rondom een gezin en een kind. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie. Registratie in het systeem wordt meegedeeld aan de ouders.

 

5. Tot Slot

In het Centrum voor Jeugd en Gezin Putten is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. Het is voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, grootouders en mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen werken. De inloop balie van het Centrum voor Jeugd en Gezin is op maandag- t/m donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur geopend. U kunt dan binnen wandelen voor advies of een gesprek. Het is mogelijk om dat telefonisch of per email te doen. Er zit dan een professionele medewerker voor u klaar. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Ook per mail kunnen vragen worden gesteld.

 

CJG Putten

Engweg 8

3882 AL Putten

Telefoon: 0341-799907

info@cjgputten.nl

www.cjgputten.nl