GGD

 1. GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19-jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken (de schoolonderzoeken) en vaccinaties van kinderen, maar ook door ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7.

Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/taal, groei of puberteit.  Dan kunt u contact opnemen met de GGD.

 

Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers:

Jeugdarts:                          Linda Visser

Assistente:                         Erna Lijkendijk

Verpleegkundige:           Mathilde Pelder

Logopedist:                        Paula Groen

    

GGD Noord-  en Oost-Gelderland

Postbus 46, 3840 AA Harderwijk

Tel.: 088 4433000

Oosteinde 17, Harderwijk

ggd@ggdnog.nl

www.ggdnog.nl