Het team

De groepsleerkrachten geven dagelijks vorm aan onderwijs en opvoeding van de kinderen die door hun ouders aan onze zorg worden toevertrouwd. We realiseren ons dat een goed en veilig (pedagogisch) klimaat op school begint bij onze eigen onderlinge verbondenheid en samenwerking. Met passie voor het kind werken wij aan een goede en veilige leef- en werksfeer.
 
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Bij vragen kunt u met de leerkracht een afspraak maken door een berichtje te sturen via het ouderportaal of te bellen voor overleg. Andersom zal de leerkracht ook contact met u als ouders opnemen als er bijzonderheden zijn of overleg nodig is. Waar ouders en leerkrachten goed samenwerken ontstaat een stevige basis voor het leren van kinderen. Vandaar dat onze missie als volgt luidt: 'Een goede basis bouw je samen'.

Elders op deze website stellen wij ons graag aan u voor. (klik hier voor teamfoto en informatie)