omvang

Het leerlingenaantal bedraagt ruim 90 leerlingen.

Dit betekent dat de klassen allemaal stabiele combinatieklassen zijn.
Aan de school zijn 10 leerkrachten verbonden. Hiervan werken er 9 parttime.