schoolplan / zorgplan

Elke 4 jaar wordt er een schoolplan geschreven. In dat schoolplan staan de geplande ontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen waar we als school aan gaan werken. Het huidige schoolplan geldt voor een periode van 2019 - 2022.
In het zorgplan staat beschreven hoe de zorg aan leerlingen met extra onderwijs- en//of ondersteuningsbehoefte in de school is georganiseerd.