onderwijskundige visie

“Bij het verlaten van onze basisschool is het belangrijk dat de kinderen zich voldoende kennis en vaardig heden hebben eigengemaakt om een voor hen geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen.
We geven de kinderen kennis en vaardigheden mee en ze leren met elkaar om te gaan op een manier die door onze Heer, Jezus Christus is voorgedaan. Vriendschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid naar elkaar zijn daarbij basale thema’s. Daarbij mogen de kinderen zich gedragen weten in en omgeven weten door de
alles omvattende liefde van God”.
We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de als volgt omschreven wens van kinderen:

“Ik wil zo dichtbij mogelijk geholpen worden, zo mogelijk binnen mijn eigen school,
zodat ik kan blijven deelnemen aan mijn eigen sociale omgeving.”