identiteit

VPCO Putten aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord. De kern daarvan vormt het Evangelie zoals verwoord in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.”

In Jezus heeft God zijn beloften waar gemaakt. Daarnaast is Jezus het voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang met elkaar. Hij leert ons God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
We vinden het belangrijk dat de kinderen Gods liefde en trouw mogen leren kennen en zich in Zijn Hand geborgen weten. We willen de kinderen leren zorg, verantwoordelijkheid, liefde en trouw te hebben voor de ander, zichzelf en de wereld om hen heen.