Algemeen

De naam PCB Hoef verwijst naar het buurtschap Hoef waar de school sinds 1899 een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen is. Ieder kind en iedere ouder is er welkom. Onze school is een christelijke school waar vanuit Gods Woord onderwijs gegeven wordt.
 
Wij hebben vier kernwaarden waaruit we handelen: vertrouwen, veiligheid, samenwerken en betrokkenheid. We creëren een veilige omgeving en leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun leerproces. Van daaruit mag het kind zich ontplooien met zijn eigen gaven en talenten. Onze ambitie is het beste uit ieder kind te halen, zodat ieder kind tot zijn recht komt.
 
Wilt u meer over onze school weten? In de schoolgids beschrijven wij het beeld van onze school. U krijgt daarin een idee van wat wij belangrijk vinden en wat wij onze leerlingen meegeven. Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. In het schoolplan staan onder andere de analyse van de school, de visie en de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023. Dit plan ligt ter inzage in de school voor belangstellende ouders.
U kunt de schoolgids en het schoolplan vinden bij Contact -downloads (of door op het woord te klikken).