Welkom bij PCB Hoef

Een school die staat

De school is het hart van de buurtschap Hoef; een buurtschap gekenmerkt door afwisseling van weilanden, akkers en houtwallen.
De school, die gesticht is in 1899, is de oudste christelijke school van Putten. 
Het frisse en sfeervolle gebouw met veel speelruimte nodigt uit tot onderwijs,
dat de ontwikkelingen op de voet volgt.
 
Na de renovatie 2016 is de school volledig aangepast aan de eisen van deze tijd en de wensen van de gebruikers.
Er zijn ruimtes voor groepssplitsingen en allerlei vormen van leerlingbegeleiding. De multifunctionaliteit van het gebouw voor clubs, verenigingen, catechese en overblijven is aangepast aan de wensen van de gebruikers voor nu en voor de toekomst.

Onderwijs
PCB Hoef staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Passend Onderwijs is het uitgangspunt: elke leerling krijgt zoveel mogelijk het onderwijs dat hij of zij nodig heeft en verdient. Voor leerlingen met zorg is er extra ondersteuning en voor leerlingen die meer aankunnen is er uitdaging. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij wat de omgeving verwacht. Zelfstandigheid, zelfbewustzijn, een kritische houding, verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Dat vraagt voortdurende bezinning op en ontwikkeling van ons onderwijs.
PCB Hoef streeft naar onderwijs dat onze leerlingen erop voorbereidt om met een positief kritische houding en vanuit christelijke waarden en normen, met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving te vervolgen.
 
Identiteit
PCB Hoef aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord. De kern daarvan vormt het Evangelie zoals verwoord in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft.”
In Jezus heeft God zijn beloften waar gemaakt. Daarnaast is Jezus het voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang met elkaar. Hij leert ons God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
We vinden het belangrijk dat de kinderen Gods liefde en trouw mogen leren kennen en zich in Zijn Hand geborgen weten. We willen de kinderen leren zorg, verantwoordelijkheid, liefde en trouw te hebben voor de ander, zichzelf en de wereld om hen heen.
Een goede basis bouw je niet alleen